Warto wiedzieć

Zagadnienia branżowe ... w czasie wolnym

PiWO...czyli Pożarowe i Wybuchowe Odpowiedzi

1. Dlaczego nie można dokładnie obliczyć gęstości obciążenia ogniowego zgodnie z PN-B-02852:2001?

Odpowiedź jest względnie prosta:
Po pierwsze: dlatego, że nie wiadomo jakie wartości ciepła spalania należy podstawić do wzorów - brutto, czy netto? - w normie nie określono o jakim cieple spalania jest mowa. Nie podano definicji ani w normie, ani w przepisach, o których w niej mowa. Nie występuje też w normie tam przywołanej. Ktoś zapyta: „... a właściwie w jakim celu ją podawać, skoro konkretne wartości podane są w normie?”. Inny odpowie pytaniem: „… a jak tych, których potrzebuję akurat nie ma w wykazie, to co mam podstawić - brutto, czy netto?”. Między tymi wartościami jest pewna - mniejsza lub większa - różnica, więc wypadałoby wiedzieć co liczymy, co podstawiamy. .... (Więcej...)

2. Co wynika z obliczeń i z kwalifikacji pomieszczeń do zagrożonych wybuchem wykonanych zgodnie z wytycznymi w zakresie określania przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu, jaki mógłby zostać spowodowany przez wybuch?

Odpowiedź jest znowu względnie prosta:
Po pierwsze: Jeżeli wiemy i dobrze rozumiemy fakt (pojęcie), że pomieszczenie zagrożone wybuchem to pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa, to możemy powiedzieć, że z punktu widzenia zabezpieczenia się przed skutkami potencjalnego wybuchu np. zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi, z przeprowadzonych obliczeń będących podstawą kwalifikacji pomieszczenia wynika w sumie niewiele. .... (Więcej...)

3. Czy wiesz, że w pomieszczeniu nie ma dróg ewakuacyjnych?

Odpowiedź (wyjaśnienie) już wkrótce:...........