OFERTA

Wykaz ogólny oferowanych usług

 

OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA

 
  Modelowanie pożarów i wybuchów substancji palnych
  Modelowanie uwolnień substancji toksycznych
  Strefy ochronne aparatów chronionych przez odciążenie wybuchu
  Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem
  Kwalifikacja pomieszczeń zagrożonych wybuchem
  Ocena zagrożenia wybuchem
  Ocena ryzyka wybuchu ATEX
  Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
  Szkolenia z zakresu ochrony przeciwwybuchowej
  Opinie, analizy i oceny ATEX
   
 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

   
  Modelowanie pożarów i wybuchów substancji palnych
  Modelowanie uwolnień substancji toksycznych
  Symulacje komputerowe ewakuacji ludzi
  Plany i procedury ewakuacji ludzi
  Organizacja i prowadzenie ewakuacji
  Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
  Oceny ryzyka pożarowego
  Oceny zagrożenia wybuchem
  Szkolenia
  Ćwiczenia
  Audity bezpieczeństwa pożarowego
  Opinie, analizy, oceny, ekspertyzy
  Uzgadnianie dokumentacji budowlanej
   
 

SZKOLENIA

   
  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (SBS)
  Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem (SBS)
  Ocena zagrożenia wybuchem (SBS)
  Ocena ryzyka wybuchu (SBS)
  Ocena ryzyka pożaru (SBS)
  Ochrona ppoż. dla pracodawców
  Ochrona ppoż. dla kadry i pracowników
  ATEX Ochrona pwybuch. dla pracodawcy
  ATEX Ochrona pwybuch. dla kadry i pracowników
  Szkolenie personelu ewakuacyjnego
   
 

ĆWICZENIA

   
  Ewakuacja obiektu
  Praktyczna obsługa i użycie gaśnic
  Praktyczna obsługa i użycie hydrantów
   
  ......................................................
 

WARTO WIEDZIEĆ

   
  Zaproszenie na PiWO ...
  Zajrzyj do słownika ...
  O właściwościach i parametrach ...
   
  ......................................................
 

WARTO ODWIEDZIĆ

   
  CSB (U.S. Chemical Safety Board)
  HSE (Health & Safety Executive)
  NFPA (National Fire Protection Association)
  Więcej ...