Kompetencje

Certyfikaty. Zaświadczenia. Świadectwa.

Certyfikaty. Zaświadczenia. Świadectwa.


Bezpieczeństwo Techniczne
w Przestrzeniach Zagrożonych
Wybuchem[duży obraz]

Bezpieczeństwo Techniczne
w Przestrzeniach Zagrożonych
Wybuchem[duży obraz]
01_BTwPZW_01
Bezpieczeństwo Techniczne
w Przestrzeniach Zagrożonych
Wybuchem[duży obraz]
02_BTwPZW_02
Bezpieczeństwo Techniczne
w Przestrzeniach Zagrożonych
Wybuchem[duży obraz]
03_BPP_01
Bezpieczeństwo Procesów
Przemysłowych
[duży obraz]
04_BPP_02
Bezpieczeństwo Procesów
Przemysłowych
[duży obraz]
05_Analiza_ryzyka_w_PCh
Analiza Ryzyka
w Procesach Chemicznych
[duży obraz]
06_Rz_ds_ppoz_01
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych
[duży obraz]
07_Rz_ds_ppoz_wer_01
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych (weryf. 01)
[duży obraz]
08_Rz_ds_ppoz_wer_02
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych (weryf. 02)
[duży obraz]
09_INDEX_01
Międzynarodowe Seminarium
INDEX
[duży obraz]
10_INDEX_02
Międzynarodowe Seminarium
INDEX
[duży obraz]
11_BHP_01
Bezpieczeństwo
i Higiena Pracy
[duży obraz]
12_BHP_02
Bezpieczeństwo
i Higiena Pracy
[duży obraz]
13_HBinFire
Human Behavior
in Fire
[duży obraz]