O mnie

Zainteresowania zawodowe. Informacje.

O mnie

WYKSZTAŁCENIE    
     
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, (Warszawa)
Ochrona przeciwpożarowa. Specjalność profilaktyczna
  1996
     
Politechnika Łódzka (Łódź)
Studia podyplomowe
Bezpieczeństwo procesów przemysłowych
  2011

Praca dyplomowa: „Analiza i ocena ryzyka wybuchu występującego w procesie produkcyjnym paliwa alternatywnego typu Pasi
 
Praca dyplomowa obroniona z wyróżnieniem - nagroda za zajęcie I miejsca 11 edycji studium - wśród takich firm i instytucji jak m.in.: ASE Automatic Systems Engineering Sp. z o.o., Corona Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A, PIP, PSP, PZU i inne.    
 

Główny Instytut Górnictwa (Katowice)
Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

  2013
     

WYBRANE KURSY I SZKOLENIA

   
     

Szkolenie „Civilian Defence” (Swedish Rescue Services Agency)
Szkolenie specjalistyczne „Analiza ryzyka w procesach chemicznych” (SGSP)
Szkolenie w formule e-learning „Human Behaviour in Fire” (USA, SFPE)
Kurs w formule e-learning „Risk Assessment” (USA, AIChE)

1998
1999
2009
2013

     

UPRAWNIENIA I CERTYFIKACJA KOMPETENCJI

   
     

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (weryfikacja pozytywna)
Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (weryfikacja pozytywna)

Menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (MEx) - certyfikat kompetencji Nr Ex/0027/2014 wydany przez, i zgodnie z wymaganiami, Głównego Instytutu Górnictwa Jednostki Certyfikującej według wymagań Dyrektywy 94/9/WE (ATEX) i Rozporządzenia MG z dnia 22 gudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

2002
2007
2012

2014

     

ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE

Bezpieczeństwo wybuchowe, w tym:    
 • analiza i ocena zagrożenia wybuchem,
 • analiza i ocena ryzyka wybuchu.
   

Bezpieczeństwo pożarowe, w tym:

 • ewakuacja ludzi – planowanie, organizacja, szkolenia, ćwiczenia, symulacja ewakuacji ludzi z obiektów, analiza i ocena technicznych warunków ewakuacji w obiektach,
 • analiza i ocena zagrożenia pożarowego,
 • analiza i ocena ryzyka pożaru.

   
     

 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W NAUCZANIU

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (Warszawa):

  1996 - 2017
 • Starszy wykładowca. Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, Katedra Bezpieczeństwa Budowli i Rozpoznawania Zagrożeń, Zakład Analiz i Rozpoznawania Zagrożeń. Zajęcia (ćwiczenia, wykłady) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach.

   

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego (CNBOP PIB):

2016 - 2017
 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej (tematyka: planowanie ewakuacji, opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego)

   

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej (Warszawa):

2014 - 2017
 • Centrum Studiów Podyplomowych. Studia podyplomowe „Zarządzanie BHP". Przedmiot „Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy”.

   

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej (Warszawa):

2008 - 2014
 • Centrum Studiów Podyplomowych. Studia podyplomowe „Zarządzanie BHP". Przedmiot „Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy”.

   

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Cogito" (Warszawa):

2008 - 2014
 • Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Przedmiot „Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa”.

   

Wyższa Szkoła Menedżerska (Warszawa):

2007 - 2013
 • Wydział Prawa i Administracji. Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Przedmiot „Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa”.

   

Politechnika Warszawska (Warszawa):

2009 - 2010
 • Studia podyplomowe „BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA PRACY I ERGONOMIA". Przedmiot „Ochrona przeciwpożarowa”.

   
     

DOŚWIADCZENIA POKREWNE

SEKA S.A. (Warszawa):

  1998 - 2010
 • Zajęcia na szkoleniach z bezpieczeństwa i higieny pracy. Tematyka: „Ochrona przeciwpożarowa”.

   

INNE (Polska):

1998 - 2017
 • Zlecone przez firmy, instytucje, urzędy i inne podmioty szkolenia zamknięte i ćwiczenia praktyczne. Tematyka „Ochrona przeciwpożarowa”, "Ewakuacja", "Ochrona przeciwwybuchowa" i inne.

   
     

CZŁONKOSTWA

SITP – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (Polska)

  1996 - 2000

NFPA – National Fire Protection Association (USA)

1998 - 2006