• Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem. Przykład: gazy.

  Klasyfikacja przestrzeni ze względu na zagrożenie wybuchem dla kontenera z gazem.

 • Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem. Przykład: ciecze.

  Klasyfikacja przestrzeni ze względu na zagrożenie wybuchem dla magazynu cieczy palnych.

 • Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem. Przykład: pyły.

  Klasyfikacja przestrzeni ze względu na zagrożenie wybuchem pyłu dla filtra workowego.

 • Ocena ryzyka wybuchu. Przykład: gazy.

  Ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej gazu palnego.

 • Ocena ryzyka wybuchu. Przykład: ciecze.

  Ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej par cieczy palnej.

 • Ocena ryzyka wybuchu. Przykład: pyły.

  Ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej pyłu palnego.

 • Gęstość obciążenia ogniowego.

  Wytyczne do obliczania gęstości obciążenia ogniowego.

 • Pomieszczenia zagrożenia wybuchem. Kwalifikacja.

  Wytyczne do obliczania przyrostu ciśnienia podczas wybuchu.

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

  Wytyczne do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.